Клиенти

.

Проверете актуалната версия на Вашето устройство.

 Полеви Софтуер

Hi-Q Pro v2.0.1 – ГИС Полеви софтуер

Hi-Survey Road v2.0.0 – Професионален Геодезически Полеви Софтуер

Софтуер за обработка

Hi-Q Tools v2.1.1 – Професионален ГИС компютърен софтуер

GNSS Tools v2.0.0 – Софтуер за получаване на корекции към “смарт устройства”

DiffSetTool 1.2.1 – Софтуер за получаване на корекции към Hi-Target ГИС устройства

PC Port v1.5 – Софтуер за данни от HTS-420R

HGO v2.0.2 – Професионален геодезически софтуер за последваща обработка

GNSS RTK Firmware

Qmini A7 v1.1.0 – Firmware

Qpad X5 v1.0.25g – Firmware

    Qbox8 v1.4 – Firmware

iRTK5 GNSS RTK v1.5.4 – Firmware

Motherboard BD990 v5.37 – Firmware

iHand30 v1.1.0 – Firmware

          iHand20 v6.0.1 – Firmware

    V100 v2.0.0 – Firmware

Motherboard BD970 v5.36 – Firmware

   V90 Plus v5.8.3 – Firmware